e-shop zdarma e-shop zdarma
Hlavní stránkaKošík a objednávkaO násReklamační řádJak nakupovatObchodní podmínkyKontakt
Kategorie
e-shop zdarma 1.Technické parametry
e-shop zdarma 2. Oblečení Kumho
e-shop zdarma C03
e-shop zdarma R800
e-shop zdarma TM02 - NOVINKA
e-shop zdarma TW02
e-shop zdarma V70A
e-shop zdarma VÝPRODEJReklama:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Dodavatel:
Petr Kotek
Svatopluka Čecha 800
252 28 Černošice
IČ: 47569034
DIČ: CZ6008050224

Dodavatel je plátcem DPH.

 

DAŇOVÝ DOKLAD

Daňový doklad, sloužící rovněž jako záruční list, Vám bude doručen spolu se zásilkou. Bývá umístěn v obálce přímo na zásilce, pod přepravní etiketou.

 

ZPŮSOB ÚHRADY ZA ZBOŽÍ

Platba předem

Platba předem je vyžadována u objednávek 3 a více kusů pneumatik a bude provedena na základě zaslané zálohové faktury.

Dobírka

Platba hotově, při převzetí zboží, na Vámi zadané adrese.

Osobní vyzvednutí
Osobní odběr v Černošicích, platba hotově. Předchozí domluva nutná!

 

ZPŮSOB DOPRAVY

Dopravu pro nás zajišťuje Česká pošta, která doručuje zásilky v pracovní dny mezi 8:00 – 17:00 hod. Proto je nutné, v tuto dobu, zajistit převzetí na Vámi zadané adrese. Den před doručením zásilky Vám bude zaslán informační e-mail s datem dodání i číslem zásilky. ČP běžně doručuje druhý pracovní den od odeslání, může se ale stát (v krajních případech), že dojde ke zpoždění dodávky, ve většině případů o jeden den (vlivem dopravní nehody na trase mezi depy, nepřízní počasí atd...). Proto je i s tímto třeba počítat.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Objednání zboží se realizuje pomocí objednávky, která je závazná. Po odeslání objednávky Vám bude odeslána kopie objednávky na e-mail.

 

STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY

Pokud chce nakupující od objednávky odstoupit, musí tak učinit nejpozději do 15.00 hod. v den kdy byla objednávka zaregistrována (popř. do 12.00 hod. dnů následujících) a to telefonicky nebo e-mailem na adresu kumho@firemni.cz, přičemž musí uvést úplné jméno a adresu objednávajícího. Pokud objednávku nakupující nestornuje do této doby, a zboží bude odesláno, je nakupující povinen uhradit dodavateli náklady spojené s poštovným a balným vynaloženým na odeslání zboží.

 

DODÁNÍ ZBOŽÍ

Běžná dodací lhůta je 8 - 12 pracovních dnů, U neobvyklých rozměrů a dezénů pneumatik, pneumatik vyprodaných v důsledku neočekávaného zájmu nakupujících, je doba dodání ovlivněna stavem skladových zásob našich dodavatelů, popř. výrobním programem výrobců. Dodavatel si vyhrazuje možnost kdykoliv prodloužit termín dodání (i po potvrzení termínu dodání), z důvodu neočekávaných okolností, z naší strany neovlivnitelných. V takovém případě bude nakupující informován, popř. mu bude nabídnuta jiná alternativa. Nedojde-li k dodání zboží ve sjednaném termínu, má nakupující možnost od kupní smlouvy odstoupit, případné náklady spojené s poštovným a balným hradí dodavatel.

 

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Příjemce je povinen prohlédnout si zboží, zda nevykazuje zjevné známky poškození a správnost obsahu zásilky. Bude-li zboží nějakým způsobem poškozeno, nebo nebude obsah odpovídat objednávce, oznámí tuto skutečnost bez odkladu dodavateli, zásilku nebude přebírat.

 

CENY

Uváděné ceny jsou konečné, tzn. včetně DPH a balného. Poštovné se platí podle počtu objednaných pneumatik. Doběrečné je účtováno zvlášť. Pokud je v ceníku uvedena jedna položka vícekrát a s rozdílnou cenou, je to dáno jinou nákupní cenou – více dodavatelů, jiné nákupní ceny. Tato položka (zobrazená vícekrát s jinou cenou) má většinou i rozdílné termíny dodání.

Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen, z toho vyplývá: pokud z jakéhokoliv důvodu nebude dodavatel schopen uvedené ceny dosáhnout, bude nakupující informován. Toto právo je využíváno jen v krajních situacích, například když dojde k chybě v databázi a podobně.

MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Nakupující má právo bezplatně vrátit zboží do 14 dnů od data nákupu. Po obdržení vráceného zboží, dodavatel obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Zákazníkovi bude vrácena pořizovací cena, od které bude odečten poplatek za dopravu.

 

ZÁRUKA

Záruka na všechno námi prodávané zboží je dva roky. Vady, na které se vztahuje záruka na jakost zboží, je odběratel povinen reklamovat u dodavatele písemnou reklamací, doručenou dodavateli nejpozději v poslední den záruční lhůty, nebo osobně na adrese dodavatele. Začátek záruční doby se počítá od data dodání - převzetí zboží, ne od data vystavení faktury. V případě oprávněné reklamace hradí vzniklé náklady na dopravu dodavatel. Nebude-li ihned zřejmé, zda se jedná o výrobní vadu, může dodavatel požadovat zaslání reklamovaného zboží na náklady odběratele, které při oprávněné reklamaci dodavatel uhradí. Reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě 30 dnů, vyrozumění Vám bude zasláno doporučeně poštou.

Odběratel má právo:

  • na odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné
  • na odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny

Reklamace pneumatik se nevztahuje na možné průrazy, prořezání, aj. možné nehody způsobené běžným provozem, popř. nesprávným zacházením. Dále se reklamace nevztahuje na špatné úkony v pneuservisech, v jejichž důsledku mohla být pneumatika poškozena. Hloubka dezénu při reklamaci pneumatik nesmí být menší než 1,6 mm (po celé ploše).

Reklamační řád se řídí platným českým právním řádem a dodavatel se zavazuje, že s ním nesmí být v rozporu.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA kumho.eshop-zdarma.cz

Vážení zákazníci, tato část obsahuje informace, jak zpracováváme vaše osobní údaje. Tyto údaje budeme v maximální možné míře chránit.

Vzhledem k nové legislativě Evropské unie, byla tato informační stránka připravena v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Tato stránka předkládá základní informace, které jsme jako správce osobních údajů povinni poskytnout.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů nás kontaktujte na e-mailové adrese promotym@promotympraha.cz.

1. Kdo je správcem osobních údajů?

Správce je osoba, která rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.
Správcem osobních údajů je Petr Kotek, Svatopluka Čecha 800, 252 28 Černošice, IČ: 47569034

2. Kdo je pověřenec pro ochranu osobních údajů?

Nemáme pověřence. Pro veškeré informace kontaktujte přímo správce, viz bod 1.

3. K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?

·       Uzavření a následné plnění smluvního závazku mezi správcem a vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

·       Marketingové účely - k těm získáváme váš jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud nám neudělíte souhlas se zpracováním k marketingovým účelům, nebudeme vám zasílat žádné reklamy a nic, co přímo nesouvisí s vaší objednávkou. Samotnou objednávku to nijak neovlivní.

·         Ochrana oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), viz bod 4.

4. Jaké jsou naše oprávněné zájmy?

Oprávněné zájmy správce jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků správce, řádné plnění veškerých zákonných povinností správce, ochrana životního prostředí a ochrana správcova podnikání a majetku.

5. Jak osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv.

6. Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

K zajištění vaší spokojenosti, plnění zákonných povinností a ochraně našich oprávněných zájmů zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

·     základní identifikační údaje – jméno, příjmení, fakturační a korespondenční adresa, IP adresa, případně identifikační číslo;

·     kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa;

·     informace o objednaném zboží – jedná se o údaje o tom, jaké produkty/služby jste u nás nakoupili, vrátili, reklamovali apod.;

·    informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů;

     fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách.

7. Jaký je právní titul pro zpracování osobních údajů?

Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste nám udělili.
Zákonnost zpracování dále vychází například ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nebo ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

8. Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?

Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, soudům nebo orgánům činným v trestním řízení a společnostem, které technicky zajišťují chod obchodu, vyřízení objednávek, správu plateb atd. Konkrétně se jedná o:

  • Česká pošta (Pouze v případě, že zvolíte dopravu Českou poštou.);

 

9. Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizace?

Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

10. Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?

Osobní údaje uchováváme různě dlouho podle konkrétních účelů zpracování:

·         Objednávka zboží: 5 let
Důvodem je plnění smlouvy, právo na reklamaci a snazší poradenství při vašich příštích nákupech.

·         Registrace zákaznického účtu: 5 let
Registrace je prospěšná především pro vás, protože nemusíte při každé objednávce vyplňovat veškeré údaje, máte přehled o provedených objednávkách a jejich stavech. Před koncem 5letého období vás upozorníme a sami se rozhodnete, jestli registraci prodloužíte nebo ukončíte.

·         Daňová evidence: 10 let
Dáno zákonem o dani z příjmů a zákonem o DPH.

·         Běžná e-mailová komunikace: 3 roky
Klasickou e-mailovou poštu promazáváme průběžně, razantní výmaz probíhá na konci každého roku a žádný e-mail neschraňujeme déle než 3 roky.

Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

11. Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?

Jednotlivá práva můžete uplatnit na e-mailové adrese promotym@promotympraha.cz

Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů
Jste oprávněni od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o utomatizovaném rozhodování a profilování.

Právo na přístup k osobním údajům
Jste oprávněni od správce požadovat informaci, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoli a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o vašich právech, o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu
Pokud došlo na vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, máte právo požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)
V určitých stanovených případech máte právo požadovat, aby správce vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoli obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na omezení zpracování
Správce zpracovává vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na přenositelnost údajů
Pokud si přejete, aby správce poskytl vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování
Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení nebo odstranění vzniklého závadného stavu.

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
S vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů se můžete kdykoli obrátit na dozorový orgán, a to Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky: 
https://www.uoou.cz/.

12. Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

Osobní údaje nejsou automaticky vyhodnocovány.

 

OSTATNÍ

Uvedené fotografie produktů mohou být pouze ilustrační.8960 návštěvníků


Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!